تاکتیک های شطرنج و استراتژی 2017.07.06 APK for Android

تاکتیک های شطرنج و استراتژی 2017.07.06
Published & copyrighted by -

برنامه های آموزشی شطرنج. شامل پازل شطرنج، تاکتیک شطرنج، شطرنج، آموزش انتهای، بازی با کامپیوتر، کامپیوتر تجزیه و تحلیل ...
مهم:
1. لطفا، تماشای ویدئو نسخه ی نمایشی برای اولین بار
2. به ثبت نام این برنامه شما می توانید با کلیک بر روی 'خرید' را فشار دهید صفحه نمایش نق نقو
3. اگر شما می توانید این برنامه از طریق بازی گوگل خریداری نیست، شما می توانید از گزینه های پرداخت در این سایت بیشتر من را پیدا کنید (http://pbchess.vlasovsoft.net/en /register.html).
سایت برنامه:
http://pbchess.vlasovsoft.net/en
ما یک مقدار زیادی از مواد آموزشی شطرنج (تاکتیک، انتهای، بازی های کلاسیک) برای ' شطرنج - تاکتیک ها و استراتژی 'در سایت ما:
http://pbchess.vlasovsoft.net/files/catalog/2014.11/contents.php؟lng=en
لطفا به من در صورت هر گونه تماس سوال!
http://pbchess.vlasovsoft.net/en/contacts.html
(*) این نسخه آزمایشی از برنامه pbchess است.
محدودیت ها:
1. پیام های صفحه نمایش ثبت نام
2. می توانید تنها پایگاه های داده آموزش دمو باز کنید. نسخه ثبت می توانید تمام پایگاه های آموزشی را باز کنید.
3. تمام کتاب باز به 3 حرکت اول محدود شده است.
شما باید ثبت نام برای خلاص شدن از این محدودیت ها خلاص شوید.

تاکتیک های شطرنج و استراتژی Screenshots

تاکتیک های شطرنج و استراتژی Video Trailer or Demo


 • Category:

  Educational Game

 • Rating users:

  1,351

 • Content rating:

  Everyone

 • Requirements:

  Android 4.1 and up


تاکتیک های شطرنج و استراتژی 2017.07.06:

تاکتیک های شطرنج و استراتژی 2017.07.06
قیمت: 6.00 $ در هر مورد
In-app purchases: بله
اندازه: 21.43 MB
نسخه فعلی: 2017.07.06
نصب: 100,000 - 500,000
میانگین امتیاز : aggregateRating (4.1 out of 5)
کاربران امتیاز: 1,351
مورد نیاز: 4.0.3 آندروید و تا
رتبه مطلب: همه
نام بسته: com.vlasovsoft.qtandroid
Translate by: Google
Get it on: Get تاکتیک های شطرنج و استراتژی on Google Play

تاکتیک های شطرنج و استراتژی Old Versions

... Load old versions

  What's New in تاکتیک های شطرنج و استراتژی 2017.07.06

   PGN parsing improved